Default title

Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Juhtimine ja personalitöö

jaanuar 17 @ 09:30 - märts 7 @ 16:30

950€

Arenguprogramm on mõeldud kõikidele juhtidele, kes soovivad oma ettevõttes/meeskonnas kujundada positiivset ja tulemuslikku töökultuuri, tulemustele suunatud mõtteviisi läbi pideva arendustegevuse ning töötajasõbralikku keskkonda.

Soovitame programmis osalemist väike-ja keskmise ning start-up ettevõtte juhtidele, kellel tuleb personalitööd ise kujundada ja ellu viia, samuti soovitame programmi juhtide järelkasvule ja uutele juhtidele.

Programm koosneb 5-st moodulit, iga mooduli mahuks on 6 akadeemilist tundi. Moodulid toimuvad Tallinnas 2-nädalase intervalliga. Moodulites on võimalik osaleda ka valikuliselt.

Arenguprogramm on mõeldud kõikidele juhtidele, kes soovivad oma ettevõttes/meeskonnas kujundada positiivset ja tulemuslikku töökultuuri, tulemustele suunatud mõtteviisi läbi pideva arendustegevuse ning töötajasõbralikku keskkonda.

Soovitame programmis osalemist väike-ja keskmise ning start-up ettevõtte juhtidele, kellel tuleb personalitööd ise kujundada ja ellu viia, samuti soovitame programmi juhtide järelkasvule ja uutele juhtidele.

Arenguprogrammi teemad:

1.MOODUL
Töötajate strateegia

 • seotus äristrateegiaga,
 • personali planeerimine,
 • personalipoliitika(d),
 • tööandja väärtuspakkumise kujundamine,
 • töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna kujundamine,
 • motivatsioonisüsteemid.

2. MOODUL
Sisekommunikatsioon

 • info liikumise korraldamine,
 • töötajate teavitamise põhimõtted,
 • tulemuslike koosolekute juhtimine,
 • otsuste ja muudatuste kommunikatsioon.

3. MOODUL
Värbamine ja valik

 • värbamise protsess ja värbamistegevuste kujundamine, -põhimõtted,
 • kandidaatidega töötamine (CVd, kohtumised, intervjuude läbiviimine),
 • isikuandmete käitlemine,
 • valikumeetmete mitmekesisus,
 • värbamise tulemuslikkuse tagamine,
 • koostöö värbajaga või välise partneriga.

4. MOODUL
Tulemusjuhtimine

 • strateegiline tulemusjuhtimine väike- ja keskmistes ettevõtetes,
 • eesmärgistamine erinevate tasanditel,
 • tulemuste mõõdikud,
 • tulemuste analüüs,
 • tagasiside andmine
 • tulemustasustamine.

5. MOODUL
Töötajate hindamine ja arendamine 

 1. hindamise tegevused/protsess/meetodid,
 2. kompetentsid ja oskused,
 3. sisse-elamine,
 4. väljaõppe korraldamine,
 5. koolitustegevused ja –metoodikad,
 6. juhtide arendamine,
 7. järelkasvuga töötamine.

 

KASUTEGUR JA TULEMUSED:

Programmis pööratakse erilist tähelepanu väike-ja keskmiste ettevõtete erisusele, mis puudutab tööd personaliga, kommunikatsiooni ja töötajate arendamist. Tulemusjuhtimise osas tuuakse eraldi välja väike-ja keskmistele ettevõtetele sobivaid tulemusjuhtimise mudeleid ja lahendusi.

Lisaks käsitletakse koolituste jooksul erinevaid võimalusi ning tuuakse näiteid personalivaldkonna infosüsteemide kasutamiseks (nt. lepingud ja isikuandmed, puhkused, tööaja arvestus, arendustegevused, värbamine, administreerimine).

Osalejatele jagatakse erinevaid materjale ja kasutusvalmis vormejuhendeid ning protsessikirjeldusi, mida on võimalik kohe praktikas rakendama hakata.

Arenguprogrammi tulemusena saab juht põhjaliku ülevaate  ja oskused juhtida kõiki personalitöö olulisemaid tegevusi ettevõttes, tagades seeläbi vastavuse seadusele ning kujundades tööandja positiivset kuvandit nii praegustele kui tulevastele töötajatele.

MAKSUMUS:

Programmi maksumus 1-le osalejale on 925.- €.

Ühe mooduli hind valikulisel osalemisel on 195.- €.

Detailid

Algus:
jaanuar 17 @ 09:30
Lõpp:
märts 7 @ 16:30
Hind:
950€
Sündmus Category:
Koduleht:
https://mvrarendus.ee/juhtimine-ja-personalitoo/

Korraldaja

MVR arendusgrupp

Toimumiskoht

Bliss konverentsikeskus