04/09/2018

Leadership arenguprogramm naisjuhtidele

KPMG viis 2015 aastal läbi põhjaliku uuringu naisjuhtide Leadership teemadel ja uuringu tulemustest nähtus, et naiste puhul saab Leadership käitumise mõjutamine alguse juba oluliselt varem kui töötamise eas. Nimelt mõjutava Leadership käitumist naiste puhul eelkõige lapsena ja teismeeas saadud juhised, kuhu ja kuidas noort suunatakse ning lähedaste hoiakud.

“Ole hea laps”, “Ole hea õpilane”, “Kuula hoolega teiste sõna”, “Tee alati nii nagu on õige” suunab tüdrukuid ja naisi pigem elama teiste meele järgi ja vähem õppima tundma oma soove ja ootusi tuleviku suhtes. See on ka üks põhjustest miks naised võtavad juhi ametikohti ja suure vastutusega töid vastu pigem vähem, mõtlevad ja juurdlevad kaua ning ootavad teistelt kinnitust, et “Sa saad sellega hakkama”. Naisjuhte on meil vähe ja kuigi need vähesed on korda saatnud suurepäraseid tegusid ja saavutusi, siis ei piisa ainult eeskujudest.

Mida on vaja, et tunda end juhina enesekindlat ja elumuutvaid väljakutseid vastu võtta ning nendega edukalt toime tulla?

Sama KPMG uuring toob välja järgmised naisjuhtide arengus olulised teemad (tähtsuse järjekorras):

  • Leadership oskuste ja kompetentside arendamine ja igapäevane ellurakendamine
  • Enesekindlus
  • Otsuste vastuvõtmine
  • Töö võrgustiku ja suhetega, sotsiaalne aktiivsus
  • Kriitiline mõtlemine, analüüsimine
  • Inimeste juhtimine
  • Oma mõtete ja sõnumi selge edastamine

Oleme aastate jooksul monitoorinud naiste liidrikäitumist ja pannud kokku spetsiaalse arenguprogrammi, mis toetab tänaste ja tuleviku naisjuhtide edukat karjääri.

Leadership arenguprogramm naisjuhtidele

Arenguprogramm on mõeldud kõikidele naistele, kelle sooviks on areneda juhina ja teadlikult oma karjääri suunata – ettevõtjad, tiimijuhid, tippspetsialistid. Eriti soovitame programmi noortele naistele, kes näevad ja keda nähakse oma organisatsioonis juhtide järelkasvuna ja kes ka ise soovivad tulevikus juhina töötada.

Programm koosneb viiest 1-päevasest moodulist, mille sisuks on rohkelt praktilisi harjutusi ning arendavaid tegevusi liidrikompetentside stimuleerimiseks. Moodulid toimuva 2-nädalase intervalliga Tallinnas.

Moodulid:

1. Leadership ja teadlikkus iseendast

Esimene moodul keskendub sellele, et mõista paremini Leadershipi olemust, milline on Leadership igapäevaelus ning millised on juhile vajalikud kompetentsid. Kõikidel osalejatel on enne programmi algust võimalik läbi teha rahvusvaheliselt tunnustatud Leadership enesehinnangu test (Profile XT Leadership approach) ning saada personaalset tagasisidet. Eneseanalüüs ja tagasiside on heaks aluseks oma tugevuste ja ootuste lahtimõtestamisel: mis mind tagasi hoiab? millised on varjatud hirmud minu otsuste taga? kas ja kelle heakskiitu  vajan?
Selle kõige tulemusena loome jõulise tulevikunägemuse – sinu isikliku Leadership visiooni.

2. Tugevad inimsuhted, usaldus, enesekindlus

Teises moodulis keskendume enesekindluse teemadele. Juhtimise igapäevases töös on olulised probleemide lahendamise oskused, eesmärkide seadmine erinevate tasanditel, kriitilise mõtlemise treenimine ning tööriistad analüüsimiseks ja otsuste vastuvõtmiseks. Oskus töötada koos ja suunata inimesi, kes meile ei meeldi või kellega on raske suhelda, on samuti üks oluline võime eduka juhi igapäevatöös.

3. Eneseturundus ja persoonibränd

Kolmanda mooduli keskseks teemaks on oma soovitud imago kujundamine, võrgustikega töötamine ning oma tugevuste esitlemine selliselt, et need kirjeldaksid kõige paremini sinu professionaalset taset. Seda nii ettevõttes see kui ka avalikkuse ees. Mooduli tulemusena paneme kokku oma persoonibrändi nägemuse ja elluviimise tegevuskava. Osalejatel on soovi korral võimalik ka personaalset coachingut saada.

4. Mõjuv kommunikatsioon, esinemistehnikad

Treenime videotehnika kaasabil kõiki neid oskusi, mida on vaja, et läbi viia edukat koosolekut ning ohjata emotsionaalseid osalejaid või esitleda juhtkonnale uut ideed/projekti, et sellele rahastust või heakskiitu saada. Harjutame erinevaid olukordi, kus tuleb oma arvamust ja seisukohti selgelt esitleda ning mõnikord ka jõulisemalt kaitsta, sealjuures säilitades positiivne tööalane suhe vastapoolega, eesmärgiks hea koostöö saavutamine.

5. Karjäärijuhtimine ja isiklik arenguplaan

Viies moodul aitab kõik eelneva siduda ühtseks tervikuks. Keskendume teadlikule karjäärijuhtimisele arvestades nii naise elurolle kui ka ambitsioone. Programmi tulemusena on igal osalejal olemas enese koostatud arenguplaan.

6. Strateegiline mõtlemine

Osalemine ja maksumus:

Programm on loodud tervikuna ja parima tulemuse saavutamiseks on oluline osaleda kõikides moodulites (mooduleid ei ole võimalik eraldi läbida). Programm sisaldab lisaks viiele koolitusmoodulile ka Leadership eneseanalüüsi testi (raport inglise keeles), eneseanalüüsi tagasisidet 45 min, 1 eneseturunduse coachingut 3. mooduli järgselt ja 1 arengu ja/või karjäärijuhtimise coachingut á 45 min programmi läbimisel.

Programmi maksumus 1-le osalejale on 1350 €.

Treenerid:

Maarit Vabrit-Raadla

Koolitaja 2

Koolitaja 3

Viide refereeritud uuringule: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ph/pdf/ThoughtLeadershipPublications/KPMGWomensLeadershipStudy.pdf