HEA JUHT LIIGUTAB MÄGESID

Leadership treening ja coaching on arenguprogramm, milles kombineeritakse:

 • kompetentside analüüs
 • õigete hoiakute kujundamine
 • praktiliste oskuste treening
 • individuaalne coaching

Arenguprogramm jaotub 6-kuulisele perioodile ja koosneb eneseanalüüsist, erinevatest treeningutest ning coaching-sessioonidest.

Kompetentside analüüsiks kasutame Profile XT psühhomeetrilist testi, mille tulemusena valmib Leadership kompetentside raport. Personaalset raportit kasutame eneseanalüüsiks, tagasisideks ja arenguvajaduste planeerimiseks kogu programmi vältel.

Treeningud toimuvad kolmel päeval (á 8 tundi) keskmiselt 3-nädalaste intervalliga. Treeningute eesmärgiks on kujundada õigeid hoiakuid, mis on aluseks Leadership kompetentside arendamisel, treenime erinevaid oskusi (suhtlemine, eneseväljendus, argumenteerimine, tunnustamine, meeskonna eestvedamine jms).

Coaching‘u toimumisajad lepitakse iga osalejaga kokku personaalselt. Keskmine coaching-sessiooni pikkus on 1-1,5 tundi. Coaching-sessioonide eesmärgiks on suunata osalejat analüüsima ja kohandama oma käitumist, rakendama omandatud oskusi ja järjepidevalt tegelema inimsuhete ning suhtlemise teemadega, mis on olulise tähtsusega juhi töös.

Arenguprogramm koosneb 3 treeningust-töötoast ja 3 coaching sessioonist. Programmi kogumaht 30 tundi.​

Treeningud toimuvad:  sessioonide ajad lisatakse jooksvalt vastavalt grupi täitumisele.

Programmi on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena. Selleks palume täita allolev registreerimise vorm ja täpsustada oma soove ajaliselt ning sisu osas. 

Teemad:

 • edukas kommunikatsioon, eneseväljendus ja kuulamine
 • tööalased suhted, usaldus inimsuhetes
 • inimeste suunamine, juhendamine, mõjutamine
 • meeskonna hoiakute ja sisemise kultuuri kujundamine
 • vastasseisude, konfliktide ja probleemide lahendamine
 • veenev argumenteerimine

Arenguprogrammi osalejate arv on 8-12 inimest grupis. Programmi juhib treener ja Leadership coach Maarit Vabrit-Raadla.

Arenguprogramm on soovitav:

 • pikaajaliste liidrikompetentside arendamiseks ja kinnistamiseks
 • juhile, kelle juhikogemus on  rohkem kui aasta

Osalemistasu 1 osaleja:  950 €

Arenguprogrammi tulemusena:

 • kujundab oma isikliku juhtimisstiili
 • mõistab Leadership’i olemust ja kuidas Leadership kompetentse arendada
 • oskab analüüsida oma käitumist ja teiste inimeste reageerimist sellele
 • mõistab tööalaste suhete olemust ja kujunemismehhanisme
 • teab, kuidas luua usaldust inimsuhetes
 • suudab paindlikult suunata meeskonda ja lahendada probleeme
 • oskab anda sisulist tagasisidet ja suunata töötajaid arengule
 • kasutab erinevaid praktilisi tööriistu oma mõtete väljendamiseks ja argumenteerimiseks

Registreerumine:


  Leadership arenguprogramm juhileEsinemisoskusedVärbamine juhileStrateegiline inimeste juhtimineSoovin saada lisainfot