Mis on Leadership?

Erinevaid definitsioone Leadership’ile on läbi aegade olnud mitmeid kuid enim meeldib mulle neist üks võib-olla kõige lihtsam ja tabavam (ei teagi, kes selle esimesena niimoodi sõnastas): “Leadership on suutlikkus motiveerida inimesi aktiivselt panustama, tegutsema ja saavutama soovitud eesmärki.”

Selles definitsioonis võime me määratleda inimestena nii üksikuid persoone, meeskonnaliikmeid kui ka kõiki organisatsiooni töötajaid tervikuna.  Eesmärgi all aga peetakse silmas soovitud tulemust, mis on eelnevalt sõnastatud ja läbi mõeldud. Tegusõnadena on kõige olulisemad panustamine-tegutsemine-saavutamine, mis on eelduseks tulemusteni jõudmisel. Seega, Leadership on mitmetahuline ja ka mitmetasandiline.

Leadership’i näeme organisatsioonis peamiselt neljal tasandil ⇒ vt. joonis.

Vaatleme ja arutleme nende tasandite ja Leadership’i olemuse üle veidi lähemalt.

Leadership ei toimi isolatsioonis vaid eeldab inimesi ja sotsiaalset keskkonda.

On äärmiselt oluline, et organisatsioonis tegeletakse Leadership arendamisega kõikidel tasanditel ja järjepidevalt. Miks? Sest erinevatel tasanditel mõjutame me erinevaid stiimuleid soovitud hoiakute, käitumise ja tegevuse saavutamiseks.

 

 • Organisatsiooni tasand -> on töötajate kaasamine, töötajate võimustamine ja pühendumuse saavutamine ning põhimõtted ja sellest tulenevad tegevused, mis toetuvad organisatsioonis olevatele väärtustele. Väärtused, mis on selgelt sõnastatud ja ellu viidud nii juhtide kui töötajate poolt.

Elluviimiseks on oluline saavutada Leadership esmalt organisatsiooni tasandil: põhimõtted ja sõnumid, mida järjepidevalt rakendatakse ja nii sees- kui väljaspool organisatsiooni jõuliselt kommunikeeritakse. Just organisatsiooniline Leadership on see, mis kujundab sisemise kultuuri, defineerib ja väärtustab olemasolevaid strateegilisi tugevusi ning loob vajaliku keskkonna Leadership’ile juhtide ja töötajate tasandil.
Millised on sinu meeskonna/organisatsiooni Leadership põhimõtted?
Milline on domineeriv Leadership stiil juhtide hulgas?

 • Meeskonna tasand -> on meeskonna loomine ja liidri rolli kujundamine suunates ja kaasates meeskonnaliikmeid. Meeskondliku Leadership’i üks olulisemaid tõukejõudusid on ühise visiooni ja eesmärgi kujundamine/sõnastamine. Meeskondliku eestvedamise eesmärgiks on eelkõige tulemusteni jõudmine, mis eeldab nii koostööd, suhtlemist, võrgustiku kujundamist, probleemide lahendamist ja kõike, mis on seotud parema vahetu ja aktiivse tegevuse kujundamisega.
 • Juhi tasand -> hõlmab juhi personaalset oskust kõike eelnevat igapäevases praktikas ellu viia. Juhi tasandil näeme me organisatsiooni põhiväärtuste kombineerimist praktiliste liidri-oskuste ja meeskondliku tulemuskesksusega. Tulemuste saavutamise märksõnaks juhtimise tasandil on areng ja arendamine, mis on paljuski juhi kätes, tema suhtumises töötajatesse ja eeskujuks olemises teistele.
 • Töötaja tasand -> tähendab seda, et iga organisatsiooni töötaja lähtub just nendest organisatsioonile olulistest väärtustest, mille ettevõte on sõnastanud. Oma kaasatuse ja pühendumuse kaudu panustab tulemustesse, näitab initsiatiivi ning on avatud muutustele ning arengule. Töötaja tasandil tajume me Leadership’i nii hoiaku kui konkreetse tegevusena (käitumine).

Kuidas oma organisatsioonis, ettevõttes, meeskonnas Leadership’i arendada?
Millest alustada ja mis on oluline?

Erinevaid lähenemisi on mitmeid. Hetkeolukorra mõistmiseks on alati soovitav viia läbi mingit sorti uuring ja analüüsida tulemusi. Võimalik, et vajate kompleksset lähenemist kaasates kõiki erinevaid tasandeid, võimalik, et peaksite fookuse seadma ühele või kahele seni vähem tähelepanu saanud tasandile. Allpool toodud näited tegevustest aitavad ehk mõtteid ja suunda seada.

 1. Arendamine organisatsiooni tasandil:
 • juhtkonna ja töötajate koostöös kujundatakse ettevõttele olulised väärtused, sõnastatakse need
 • väärtused viiakse kõikide sihtgruppideni läbi praktiliste töötubade ja harjutuste
 • on äärmiselt oluline, et ettevõte sõnastab Leadership põhimõtted, mis on kooskõlas väärtustega ning mida kõik organisatsiooni töötajad saavad/tahavad rakendada
 • konkreetsemaks rakendamiseks on hea sõnastada ka üldised Leadership kompetentsid, mis on kasutusel kogu organisatsioonis
 • kasulik on viia läbi organisatsiooni kultuuri analüüs, mille eesmärgiks on saada tagasisidet ja mõtteid selle kujundamiseks soovitud suunas, vajadusel tuleks koostada pikemaajalise tegevuskava
 • kõik ettevõtte juhid peavad mõistma Leadership olemust ja tähtsust ning panustama selle rakendamisse iga päev läbi tegevuste ja hoiakute kujundamise
 1. Leadership arendamine meeskonna tasandil:
 • meeskondadel on olemas sobivad metoodikad ja protsessid, mis aitavad hoogustada probleemide kiiret ja tulemuslikku lahendamist
 • meeskonnaliikmete poolt ideede genereerimist ja innovatsiooni stimuleeritakse igapäevaselt
 • meeskonnaliikmete sotsiaalsed sidemed on positiivsed, toetavad ning arengule suunatud
 • meeskondadel on eesmärgid ja selged nägemused, kuidas eesmärgini jõuda ja milliseid lahendusi selleks kasutada
 1. Juhtide Leadership kompetentsid:
 • juhtide Leadership kompetentside kaardistamise ja arendamisega tegeletakse järjepidevalt. Veelgi enam, see on juhtide hindamisel üheks peamisetest kriteeriumitest
 • Leadership kompetentside arendamisega tegeletakse juhtide puhul personaalselt koostades selleks individuaalsed arengukavad
 • Juhtidele on tagatud arengutugi läbi järjepideva praktilise ja tulemuskeskse Leadership coaching’u
 • juhtide peamine tähelepanu on suunatud töötajate potentsiaalile, selle märkamisele, võimekuste arendamisele ning rakendamisele tulemuste saavutamisel.
 1. Leadership töötajate tasandil:

Mulle tundub, et töötajate tasandil ei ole otseselt rohkem vaja midagi teha, juhul kui kõik eelpoolnimetatu on töös ja sealjuures tulemuslik.

Kõik eelnevad tasandid aitavad organisatsioonil jõuda selleni, et iga töötaja saab tunda end väärtuslikuna, tal on võimalik osaleda organisatsiooni arengus ning panustada oma tugevuste ja kompetentsidega, pidevalt areneda, uusi väljakutseid võtta ning rõõmustada ühiselt saavutuste üle. Töötajale on loodud selleks sobiv keskkond.

Sellistes meeskondades ja organisatsioonides on inimesed rõõmsameelsed, positiivsed ka raskeimate aegade ja väljakutsete ees, toetavad ning mõistvad teiste suhtes. Nad panustavad iga päev andes endast parima. Ja see ongi see, mida me oma meeskonnalt ootame.

______________________

Käesolev kirjatöö on eelkõige mõtisklus ja ühe juhi-töötaja-ettevõtja isiklik vaade teemale, mis puudutab meid kõiki iga päev. Olen endamisi jõudnud järeldusele, et Liider ei pruugi alati tähendada Leadership’i. Ka juht ei pruugi alati olla Liider ega rakendada Leadership põhimõtteid. Usun siiski, et meil on mitmeid juhte, kes seda suudavad edukalt kombineerida ja kes soovivad olla tulemuslikumad Leadership põhimõtete rakendamises.

Leadership arenduse ja lahenduste kohta loe lähemalt SIIN

Leadership arenguprogrammi HEA JUHT LIIGUTAB MÄGESID kohta saad uurida lähemalt SIIN ja registreeruda osalejaks SIIN

Leadership kompetentside hindamise ja arendamise hoogustamise paketi kohta vaata lähemalt SIIT
.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga