Inimressursi juhtimise AUDIT

1,950.00

Inimressursi leidmine ja hoidmine on tänases majanduskeskkonnas võtmeküsimuseks igale ettevõttele ja organisatsioonile.

Inimressursi juhtimise audit aitab tuvastada just neid võimalikke tegevusi ja meetmeid, mis aitavad konkreetsel organisatsioonil saavutada oma strateegilisi eesmärke.

Audit keskendub viiele võtmevaldkonnale:

 1. Töösuhted ja töösuhteid reguleerivad dokumendid
 2. Värbamistegevused ja uute töötajate sisse-elamine/juhendamine
 3. Töötajate arendamine, kaasamine ja tulemuste juhtimine
 4. Tööandja paindlikkus tööaja korraldamisel, juhtimisel ja pereväärtuste edasikandmisel
 5. Strateegia ja inimressursile suunatud tegevuste seos ja vastastikune mõju

Audit selgitab ja kaardistab järgmiseid aspekte:

 • RAKENDAMISE TULEMUSLIKKUS
 • PROTSESSIDE OPTIMEERITUS
 • INFOTEHNOLOOGILISED LAHENDUSED

Kirjeldus

Laiapõhjaline audit sisaldab:

 • töösuhete dokumentide audit ⇒ tööleping, ametijuhend, töökorralduse reeglid, töötaja  avalduste vormid, kogutavad andmed, andmete registrid
 • värbamistegevuste audit ⇒ värbamise protsess, -kanalid, -tegevused, valiku meetmed, tagasiside, värbamise ja valiku tulemuslikkus, tööandja kuvand ja väärtuspakkumine
 • talendijuhtimise audit ⇒ talentide ja võtmekompetentside kaardistamine, talentide hindamine ja arendamine, diferentseerimise alused, tasusüsteemid, arenguvõimalused, talendijuhtimise protsessid
 • töökorralduse hindamine ⇒ tööaja paindlikkus ja korraldamine, rahulolu ja pühendumuse näitajad, sisekommunikatsioon ja tulemusjuhtimine, rakendatavate meetmete mõju
 • inimressursi juhtimise tegevuste vastavus strateegiale

Kokku võib auditi tegevustele kuluda kuni 30 tundi tööaega. AUDITi ülevaade ja tutvustus

NB! Auditi valdkondi on võimalik tellida ka osadena, selleks palume võtta ühendust kontaktivormi abil SIIN.