Motivatsioonitest

55.00

Test lähtub psühhogeensete vajaduste teooriast, eristades kahte tüüpi vajadusi: (1) esmased vajadused ehk põhivajadused so hapnikuvajadus, vajadus toituda, magada jms. ning (2) teisesed vajadused so psühholoogilise heaoluga seotud vajadused nagu sõltumatuse vajadus, saavutusvajadus jms.

Motivatsioonitest keskendub teiseste vajaduste uurimisele.

Testi saab kasutada ettevõtetes ja organisatsioonides erinevatel eesmärkidel:

 • töötajate saavutusvajaduse kaardistamisel,
 • töötaja ettevõttlikuse prognoosimisel,
 • koostöö-ja meeskonnatöö kompetentside arendamisel,
 • töötajate valikul värbamisprotsessis,
 • juhtimisvõimete ja eelduste kaardistamisel.

Kirjeldus

Sisaldab:

 • motivatsioonitest elektroonilises keskkonnas
 • tagasiside testi tulemuste kohta 45 min

Test koosneb 165 väitest, millele vastajal tuleb anda hinnang.
Testi tulemused grupeeritakse 11 valdkonda:

 1. Saavutusvajadus
 2. Ühtsuse vajadus
 3. Agressiivsus
 4. Enesekindlus
 5. Vastutus
 6. Domineerimine
 7. Tähelepanuvajadus
 8. Sõltumatus
 9. Abistamisvajadus
 10. Korrektsus
 11. Toetumisvajadus