18/08/2018

Strateegiline inimeste juhtimine

Programm koosneb 5-st moodulist, iga mooduli mahuks on 6 akadeemilist tundi. Moodulid toimuvad Tallinnas 2-nädalase intervalliga. Moodulites on võimalik osaleda ka valikuliselt.

Arenguprogramm on mõeldud kõikidele juhtidele, kes soovivad oma ettevõttes/meeskonnas kujundada positiivset ja tulemuslikku töökultuuri, tulemustele suunatud mõtteviisi läbi pideva arendustegevuse ning töötajasõbralikku keskkonda.

Soovitame programmis osalemist väike-ja keskmise ning start-up ettevõtte juhtidele, kellel tuleb personalitööd ise kujundada ja ellu viia, samuti soovitame programmi juhtide järelkasvule ja uutele juhtidele.

Siin saad teha kiire enesehinnangu testi ettevõtte inimressursi juhtimise hetkeseisule: TEST

Arenguprogrammi teemad:

1.MOODUL
Töötajate strateegia

 • seotus äristrateegiaga
 • personali planeerimine
 • personalipoliitika(d)
 • tööandja väärtuspakkumise kujundamine
 • töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna kujundamine
 • motivatsioonisüsteemid

2. MOODUL
Sisekommunikatsioon

 • info liikumise korraldamine
 • töötajate teavitamise põhimõtted
 • tulemuslike koosolekute juhtimine
 • otsuste ja muudatuste kommunikatsioon

3. MOODUL
Värbamine ja valik

 • värbamise protsess ja värbamistegevuste kujundamine, -põhimõtted
 • kandidaatidega töötamine (CVd, kohtumised, intervjuude läbiviimine)
 • isikuandmete käitlemine
 • valikumeetmete mitmekesisus
 • värbamise tulemuslikkuse tagamine
 • koostöö värbajaga või välise partneriga

4. MOODUL
Tulemusjuhtimine

 • strateegiline tulemusjuhtimine väike- ja keskmistes ettevõtetes
 • eesmärgistamine erinevate tasanditel
 • tulemuste mõõdikud
 • tulemuste analüüs
 • tagasiside andmine
 • tulemustasustamine

5. MOODUL
Töötajate hindamine ja arendamine 

 1. hindamise tegevused/protsess/meetodid
 2. kompetentsid ja oskused
 3. sisse-elamine
 4. väljaõppe korraldamine
 5. koolitustegevused ja –metoodikad
 6. juhtide arendamine
 7. järelkasvuga töötamine

KASUTEGUR JA TULEMUSED:

Programmis pööratakse erilist tähelepanu väike-ja keskmiste ettevõtete erisusele, mis puudutab tööd personaliga, kommunikatsiooni ja töötajate arendamist. Tulemusjuhtimise osas tuuakse eraldi välja väike-ja keskmistele ettevõtetele sobivaid tulemusjuhtimise mudeleid ja lahendusi.

Lisaks käsitletakse koolituste jooksul erinevaid võimalusi ning tuuakse näiteid personalivaldkonna infosüsteemide kasutamiseks (nt. lepingud ja isikuandmed, puhkused, tööaja arvestus, arendustegevused, värbamine, administreerimine).

Osalejatele jagatakse erinevaid materjale ja kasutusvalmis vorme, juhendeid ning protsessikirjeldusi, mida on võimalik kohe praktikas rakendama hakata.

Arenguprogrammi tulemusena saab juht põhjaliku ülevaate  ja oskused juhtida kõiki personalitöö olulisemaid tegevusi ettevõttes, tagades seeläbi vastavuse seadusele ning kujundades tööandja positiivset kuvandit nii praegustele kui tulevastele töötajatele.

TOIMUMISAEG:

Koolituspäevad algavad kell 9.30 ja kestavad kuni 15.00. Päeva jooksul 1 kohvipaus ja 45 minutit lõunasöögiks.

MAKSUMUS:

Programmi maksumus 1-le osalejale on 925.- €.

Ühe mooduli hind valikulisel osalemisel on 195.- €.

KOOLITAJAD:

Maarit Vabrit-Raadla 
HR partner, koolitaja ja Leadership coach

Maarit on tegutsenud juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduseid ning hiljem lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (cum laude) ärikorralduse instituudis personaliarenduse eriala.

Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Tarkvaraettevõte SinuLab.ee, mille asutaja ja juht Maarit on, tegeleb ettevõtetele lahenduste loomisega tulemuste juhtimiseks ja inimeste arendamiseks. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

Eela Velström
Partner Velström Valner ja Tohver Interim agentuuris

Eela on personalijuhtimise valdkonnas tegutsenud alates 1990-ndate keskpaigast. Lõpetanud Peterburi Riikliku Ülikooli filosoofiateaduskonna cum laude, omab diplomit Eesti Diplomaatide Kooli rahvusvaheliste suhete erialal ja ärikorralduse magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eela on töötanud personalivaldkonna strateegilise tippjuhina ettevõtetes Amerpap Balti, Forexpank, Eesti Energia, G4S Eesti. 2011-2013 oli ta EV Siseministeeriumi personaliosakonna juhataja. 2000. aastast on Eela partner ja konsultant ettevõttes OY Personalijuht.

2014. aasta jaanuarist on Eela mobiilse juhtimise (interim management) teenust pakkuva Velström Vallner Tohver (VVT) partner. Lisaks mobiilsele juhtimisele, mis ühendab erinevad ajutised ja eesmärgipärased juhtimisviisid nagu näiteks üleminekujuhtimine, muudatuste juhtimine, vahejuht ja ajutine juht ning aitab ettevõtetel ellu viia muudatusi, luua lisaväärtust ja liikuda arenguteel edasi.