TEST: Tööalane pühendumine ja heaolu

Käesolevas testis on 10 väidet, mis aitavad kirjeldada töötaja pühendumist ja heaolu töötingimuste ja töökeskkonna osas. Testi tulemused paigutatakse motivatsiooni ja hügieeni näitajate skaaladele maatriksis. Tulemused kuvatakse kohe ekraanil. Allolev maatriks  on abiks tulemuste lugemisel.   Testi täitmise juhised: Anna hinnang igale väitele skaalal 1-10, kus 1 vastab kõige väiksemale hinnangule ja 10 kõige kõrgemale hinnangule. Read more about TEST: Tööalane pühendumine ja heaolu[…]