29/03/2017

Teenused

MVR arendusgrupp pakub erinevaid teenuseid mikro-, väike- ja keskmistele ettevõtetele, samuti alustavatele ettevõtetele ja start-up tiimidele. Ehitame üles teie ärimudelile ja -valdkonnale sobiva inimeste juhtimise valdkonna lahenduse (sh. dokumendid, protsessid, juurutamine, administreerimine). Vali kompleksne püsiv teenus või telli projektipõhiselt. Koostöölahenduste arutamiseks võta ühendust SIIN.

 

INIMRESSURSI JUHTIMINE

 • Laiapõhjaline inimressursi valdkonna audit (personalivaldkonna tegevuste seos strateegiaga)
  personalidokumentide audit
  värbamistegevuste audit
  talendijuhtimise audit
  personalivaldkonna eneseanalüüs ettevõttele
 • Dokumentatsioon
  töösuhetealased lepingud, lepingu lisad, profiilid, töökorralduse reeglid

 • Juhtimisprotsessid
  sisekommunikatsioon
  People capability planning
  inimeste leidmine, värbamise alused, kanalid
  on-boarding
  meeskonna kujundamine

 • Tasusüsteemid
  kompetentsipõhised tasusüsteemid (hindamine ja väljatöötamine)
  boonusskeemid (hindamine ja väljatöötamine)
  tulemustasud
  ettevõtte motivatsioonisüsteemi pakett (hindamine ja väljatöötamine)

 • Personalistrateegia ja -põhimõtete loomine
  Personaliarenduse projektide juhtimine
  Juhtide nõustamine töösuhete ja personalivaldkonna teemadel

 • Personalitöö teenusena
  haldame kogu personalitööd teenusena: värbamine, personalidokumendid, puhkused ja tööaeg

 

JUHTIDE ARENDAMINE

 • Leadership kompetentside hindamine, arendamine
 • Karjääri-coacing juhtidele
 • Juhtide järelkasvu planeerimine ja arendamine
 • Tööotsingutes esindamine ja nõustamine

 

ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSED

 • Koolitustegevused ettevõttes, koolitusplaanid
  ajakohastame koolituspõhimõtted ja -eesmärgid koostöös juhtidega, koordineerime koolitusplaanide koostamist ja koolitustegevuste korraldamist, peame arvestust koolitustegevuste ja – kulude üle

 • koolituste Outsourcing
  koostame koolituse ülesehituse, viime läbi pakkumiste ringi, valime sobivaima pakkuja, administreerime projektipõhiseid koolitusi algusest lõpuni

  ________________________

 • töötajate arendustegevuste protsessid
  Koostöös juhtidega aitame leida kõige sobivamad metoodikad töötajate arendustegevusteks, kujundame ja juhime arendustegevuste protsessi kogu ettevõttes

 • sisekoolituste süsteemi ülesehitus
  kujundame ja juurutame sisekoolituste süsteemi, koolitame sisekoolitajad, peame arvestust kulude ja tegevuste üle

          _________________________

 • Personaalsed arenguplaanid
  meil on pakkuda valmis ja läbi proovitud vormid ning tööriistad, mis toetavad juhtide ja töötajate arendustegevusi

 • Karjääritegevused ettevõttes
  koostöös juhtidega aitame luua karjääritegevuste põhimõtted organisatsioonis ja kujundada välja süsteemse lähenemise, sh. võtmeametikohtade karjääriteed

 • karjäärialane coaching
  pakume karjäärialast coachingut nii gruppidele, juhtidele kui personaalselt. Kasutame psühhomeetrilisi teste karjääritee kujundamisel

 • järelkasvu planeerimine ja kaardistamine
  võtmeametikohtade määratlemine ja järelkasvu planeerimine lühi- ning pikaajalises vaates, koostöö koolide ja ülikoolidega, stipendiumiprogrammid ning praktikaprogrammid

 • arengu-ja karjääriplaanide koostamine
  individuaalsete arenguplaanide koostamise läbiviimine, samuti karjääriplaanide koostamine individuaalselt (juhid ja spetsialistid)

    __________________________

 • Strateegiliste kompetentside kaardistamine, profiilide loomine
  analüüsime ettevõtte strateegilise võimekuse alusel võtmekompetentsid, koostame kompetentsiprofiilid

 • Kompetentside hindamise läbiviimine
  viime läbi kompetentsihindamised ja -tagasisidestamised, seome kompetentside hindamise töötaja arendustegevustega

 • Leadership kompetentside hindamine ja arendamine
  Leadership kompetentside hindamine individuaalselt, sh. psühhomeetrilised testid, ning ka grupis -> Leadership Assessment Center. Koostame ja viime läbi Leadership arenguprogramme juhtidele ja juhtide järelkasvule ning vajadusel laiemale grupile spetsialistide

 • Outplacement ehk töötajate väljumise toetamine näiteks koondamise puhul
  koostame koondamise plaani, koordineerime sisekommunikatsiooni, koostame (koondamis)dokumendid, toetame lahkuvaid töötajaid uue töökoha otsingud, viime läbi karjäärinõustamisi grupis või individuaalselt

 


Tunnipõhise arvestuse töö hind alates 45 €/tund.