30/03/2017

Lühikoolitused

Sellel lehel leiad valiku valmis koolitusi, mille hulgast saad valida ühe või mitu sobivat. Eriti hästi toimivad lühikoolitused siis kui neid läbi viia pikema perioodi jooksul sisukate “ampsudena”.

NB! Koolituse hind on kogu grupile.

MVR arendusgrupp OÜ omab täienduskoolituste läbiviimiseks majandusteadet nr 194858 ja Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeringut (EHIS).

a


TeemaTulemusjuhtimine

Sisu: strateegilise tulemusjuhtimise põhialused, strateegilise TJ mudel, tulemuste mõõtmise instrumendid, tulemuskeskse kultuuri kujundamine organisatsioonis, tulemuste hindamine individuaalsel tasandil, tulemustasustamine, kompetentside arendamine.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid) ja spetsialistid

Kestus: 8 tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 2500 € + KM


TeemaArenguvestlused

Sisu: arenguvestluse ettevalmistus, läbiviimine, tagasiside andmine, eesmärkide püstitamine, järjepidev tegevus

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 8 tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 1500 € + KM


TeemaTulemus-coaching’u rakendamine

Sisu: ettevalmistus, läbiviimine, tagasiside andmine, eesmärkide püstitamine, järjepidev tegevus

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 4 tundi

Osalejaid: kuni 10

Maksumus: 750 € + KM


TeemaTagasiside ja edasiside andmine

Sisu: mis on ja kuidas anda tagasisidet, kuidas rääkida probleemidest ja neid lahendada, kuidas suunata töötajat tagasiside abil arenema ja pingutama

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 4 tundi

Osalejaid: kuni 10

Maksumus: 750 € + KM


Teema: Koosolekud

Sisu: koosolekute ettevalmistus, läbiviimine, juhtimine, osalejate kaasamine, erinevate metoodikate kasutamine

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 2 tundi

Osalejaid: 10-30

Maksumus: 400 € + KM


Teema: Motivatsioon

Sisu: motivatsiooni olemus, kujunemine ja kujundamine; ettevõtte, juhi ja töötaja panus motivatsiooni saavutamisel

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 1-2 tundi

Osalejaid: 5-10-16

Maksumus: 400 € + KMTeema
: Muudatuste juhtimise töötuba

Sisu: muudatuste juhtimise protsess ja tähendus, kuidas muudatusi planeerida ja ellu viia, kuidas planeerida kommunikatsiooni, praktilised harjutused -> muudatus kui projekt

Sihtgrupp:  juhid ja spetsialistid

Kestus: 4 tundi

Osalejaid: kuni 15

Maksumus: 750 € + KMTeema
: Esinemistehnikad

Sisu: esitluse ülesehitus, esineja ja tema stiil, sisu ettevalmistus, sõnumi viimine kuulajateni

Sihtgrupp:  juhid ja spetsialistid

Kestus: 8 tundi

Osalejaid: 6-10

Maksumus: 2150 € + KM


Valmiskoolituse tellimiseks või soovitud teemal sisekoolituse väljatöötamiseks võta ühendust:

+372 5210194 või kirjuta oma soovist info@mvrarendus.ee