21/01/2018

Värbamine juhile

 

Tööjõuturg on muutunud. Täna on vaja leida talente ja võtmetöötajaid kiiresti ning kujundada neile ettevõttes võimalikult hea keskkond. Kuidas aga talente kõige edukamalt enda juurde meelitada ja milline roll on värbaval juhil kogu värbamisprotsessis?

Treening “VÄRBAMINE JUHILE” on spetsiaalselt disainitud juhtidele. Eelkõige neile, kellel seisab ees olulisi värbamisi ning kes soovivad tulemuslikumalt värvata. Koolitusel teeme mitmeid praktilisi harjutusi ja anname juhtidele käepärased tööriistad, mis aitavad neil värbamise kvaliteeti ja tulemuslikkust oluliselt tõsta.

Suuremates organisatsioonides on juhile värbamisel toeks personaltöötaja või värbaja, kes teab ja tunneb töö olemust, kanaleid ja meetodeid, mis toovad tulemusi. Sellest hoolimata on juhi roll kogu värbamisprotsessis niivõrd olulise tähtsusega ja määrab ära selle, kas kandidaat teeb lõpuks positiivse otsuse tööpakkumisele või mitte.

Suur osa juhtidest, seda just väiksemates ja keskmistes ettevõtetes,  juhivad värbamistegevusi otsast lõpuni ise ning neil tuleb oma aja- ja tegevuste ressurssi väga hoolikalt planeerida.

 

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

  • Tööandja turundus – juhid ja töötajad selle elluviimises
  • Kuidas saan juhina värbamist edukalt korraldada ja/või kuidas teha tõhusat koostööd värbajaga?
  • Värbamine kui projekt või värbamine kui juhi tööstiil
  • Värbamisprotsess: ettevalmistus, läbiviimine ja värbamise lõpetamine
  • Värbamisintervjuu: kompetentside ja käitumise hindamine, küsimuste formuleerimine ja esitamine, usalduse ja hea kontakti loomine
  • Parima kandidaadi valimine, pakkumise tegemine
  • Kuidas toetada uut töötajat sisse-elamise perioodil

 

Koolituse põhifookus on värbamisprotsessi kujundamisel selliselt, et see sobiks ettevõtte või organisatsiooni tegevusvaldkonna ja ametikoha/töö eripäradega. Räägime sellest, kuidas toetab värbamise ettevalmistus kogu protsessi kvaliteeti ja mida on kindlasti vaja teha. Näiteks ametikoha profiili koostamine, töökuulutus ja avaldamise kanalite valik. Räägime sellest, millises etapis ja kuidas teha kandidaatide vahel valikuid, millele pöörata tähelepanu. Millised “tööriistad” on juhile abiks vestluse läbiviimisel ja kandidaadi potentsiaali väljaselgitamisel. Räägime, kas ja kuidas kaasata ettevõtte teisi töötajaid värbamisse ja mis võiks olla nende roll. Kuidas sisuda kõiki tegevusi kokku nii, et sellest kujuneks positiivne tööandja kuvand kandidaatidele ja tulevastele töötajatele.

Koolituse maksumus: 1500 €

Toimumise aeg: kokkuleppel

Toimumise koht: kokkuleppel

Maht: 8 ak/h

Osalejaid: alates 5 kuni 20

Koolitajad:

Maarit Vabrit-Raadla, juhtimiskonsultant, Leadership Coach ja personalivaldkonna ekspert.

Maarit on tegelenud organisatsioonide ja juhtimise arendamise ning toetamisega üle 15 aasta töötades erinevates ettevõtetes kui ka välise partnerina. Ta on koostöös juhtide ja klientidega viinud läbi väga suure hulga värbamisi, leidnud võtmespetsialiste ja aidanud valida tippjuhte. Viinud läbi värbamisvaldkonna analüüse ja auditeid nii rahvusvahelises kui kohalikus väike-ettevõttes, kujundanud klientidele sobivaid värbamisprotsesse ning juurutanud erinevaid meetodeid parima valiku tegemiseks. Lisaks on ta koolitanud ja treeninud aastate jooksul väga suure hulga juhte nii EBS JKK liidriprogrammis, Carnegie juhtimisinstituudis ja erinevates ettevõtetes.

NB! “Värbamine juhile” on võimalik tellida ka ettevõtte siseselt 1 x 8h (1 päev) kui ka 2 x 4 h (kaks poolikut päeva) treeninguna. Grupi suurus soovitavalt alates 5 inimest kuni 20 inimest.