07/12/2017

Personalitöö teenus

 

 • hoiab korras ettevõtte personalivaldkonna dokumendid
  sh. töölepingud ja muud töövõtuga seotud lepingud, lepingute lisad ja muudatused, töökorralduse reeglid
 • peab töötajate ja kogutud andmete üle arvestust
  sisestab ja uuendab andmeid töötajate registris (TöR)
  kasutab andmete haldamiseks spetsiaalset andmebaasi
 • toetab juhti värbamistegevuste korraldamisel
  sh. laeb üles vajalikesse kanalitesse kuulutused, kogub kandidaatide elulookirjeldused ja avaldused, lepib kokku testimised ja vestlused
 • koordineerib puhkuste administreerimist
  kasutab selleks käepärast tarkvaralahendust
 • administreerib arenguvestluste korraldust
 • peab arvestust töötajate koolitustegevuse üle
 • aitab andmekaitseseaduse rakendamisel personalitöös
 • annab nõu tööõiguse ja töösuhete korraldamise teemadel

 

Personalitöö teenust pakume nii kaugtöö vormis ja kui ka teie kontoris vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. Personalitöötaja on saadaval telefoni ja e-posti teel 8.30-17.00 vahemikus esmaspäevast reedeni. Küsimustele vastab 1 tööpäeva jooksul, tellimused täidetakse kuni 3 tööpäeva jooksul.

 

Personalitöö teenuseid saate kasutada kui:

 • annate oma soovist meile teada täites kontakti vormi
 • lepime täpselt kokku, milliseid teenuseid ja millises mahus vajate
 • lepime kokku teenuste hinna -> kuupõhine tasu alates 280 € (8 töötundi) või tunnitasu alusel 45 €/h
 • teenuse osutamiseks sõlmime teenuse lepingu ning konfidentsiaalsuse lepingu

 

Teenuse hulka kuulub personalitöö tarkvara, mille ligipääsud on tagatud ka ettevõtte juhtidele, vajadusel töötajatele.

 

Me usume, et tugev koostöö kujuneb ajaga ning tähtsal kohal on vastastikune usaldus. Ootame oma klientidelt tagasisidet teenuse kvaliteedi ja parendamise osas. Omalt poolt lubame olla avatud meelega, innovatiivsed ja püüdlikud.